Politik och demokrati

I ett demokratiskt samhälle behövs engagerade och delaktiga medborgare. Kommunen styrs av politiker som väljs direkt av medborgarna. Politikerna fattar beslut om frågor som påverkar ditt vardagsliv. Exempelvis hur samhället ska utvecklas och hur skolor, omsorg, dricksvatten och gator ska skötas.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla.
Kommunfullmäktiges möten är öppna för alla.

Ett viktigt uttryck för att vi i Sverige lever i en demokrati är de allmänna valen till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls vart fjärde år. I september 2018 var det senast val till kommunfullmäktige. Nästa val hålls i september 2022. 

Påverka

Du kan påverka den kommunala verksamheten genom att välja politiker som ska styra kommunen. Även mellan valen kan du påverka på olika sätt.

Du som bor i Kristianstads kommun kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer. Du kan kontakta en politiker och du kan också påverka genom att lämna olika synpunkter och förslag. Under samråds- och granskningsprocesser kan du lämna synpunkter på översiktsplaner och detaljplaner. 

Genom att bli medlem i ett politiskt parti och delta i möten kan du komma ännu närmare de politiska processerna. Kanske du själv blir vald att representera partiet i kommunfullmäktige eller i någon facknämnd framöver. 

Så styrs Kristianstads kommun

Mandatperioden 2018-2022 styrs Kristianstads kommun av en koalition mellan de fyra allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Vanliga frågor

  • Jag söker en handling?

   Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

   Diariet

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.