Beslut som rör dig själv

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig personligen kan du själv överklaga beslutet till den förvaltning som tog beslutet.

Om beslutet gäller ett barn eller en person med mentala funktionshinder får vårdnadshavare eller ställföreträdare överklaga.

Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du ska göra för att överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in senast tre veckor efter att du fått besked om beslutet. I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill ändra på det. 

Om förvaltningen inte anser att de kan ändra på beslutet på ett sätt som gynnar dig så lämnar de din överklagan till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten kan häva beslutet och fatta ett nytt beslut. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.