Valberedningens protokoll

Beslutsinstans Valberedningen
Sammanträdesdatum 2018-06-12
Anslaget publicerades 2018-06-13
Anslaget tas ner 2018-07-04
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.