Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-08
Anslaget publicerades 2018-11-09
Anslaget tas ner 2018-12-03
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.