Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2023-11-23
Anslaget publicerades 2023-11-24
Anslaget arkiveras 2023-12-16
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§§ 143-159

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.