Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2022-11-24
Anslaget publicerades 2022-11-28
Anslaget arkiveras 2022-12-20
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.