Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum 2021-06-17
Anslaget publicerades 2021-06-18
Anslaget arkiveras 2021-07-10
Förvaringsplats för protokollet Östra kommunhuset
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.