Överförmyndarnämndens protokoll

Beslutsinstans Överförmyndarnämnden
Sammanträdesdatum 2022-11-17
Anslaget publicerades 2022-11-18
Anslaget arkiveras 2022-12-10
Förvaringsplats för protokollet Östra Kommunhuset

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.