Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-25
Anslaget publicerades 2019-05-07
Anslaget arkiveras 2019-05-29
Förvaringsplats för protokollet Östra kommunhuset
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.