Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-14
Anslaget publicerades 2019-03-21
Anslaget arkiveras 2019-04-12
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.