Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-11-16
Anslaget publicerades 2022-11-17
Anslaget arkiveras 2022-12-09
Förvaringsplats för protokollet Digitalt, § 133

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.