Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsens personalutskott
Sammanträdesdatum 2022-11-14
Anslaget publicerades 2022-11-14
Anslaget arkiveras 2022-12-06
Förvaringsplats för protokollet Digitalt

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.