Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-14
Anslaget publicerades 2020-10-19
Anslaget arkiveras 2020-11-10
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§§ 222-223

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.