Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-12
Anslaget publicerades 2018-09-14
Anslaget tas ner 2018-10-05
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.