Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-05-16
Anslaget publicerades 2018-05-17
Anslaget tas ner 2018-06-07
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§ 117

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.