Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-07
Anslaget publicerades 2020-10-07
Anslaget arkiveras 2020-10-30
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§ 207

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.