Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum 2021-04-28
Anslaget publicerades 2021-05-04
Anslaget arkiveras 2021-05-26
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.