Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans Kommunrevisionen
Sammanträdesdatum 2022-11-02
Anslaget publicerades 2022-11-07
Anslaget arkiveras 2022-11-29
Förvaringsplats för protokollet Digitalt

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.