Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2022-11-15
Anslaget publicerades 2022-11-16
Anslaget arkiveras 2022-12-08
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§§ 200-207, 210-215, 219

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.