Flyttning av fordon

Anslaget publicerades 2019-11-15
Anslaget arkiveras 2020-02-16

Dnr TN 2019/2705

Flytt av demonterat fordon (moped)

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

 

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 9, i Kristianstads kommun. Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp och har skrotats.

Registreringsnummer: Finns ej (arbetsnummer 256)

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Industrigatan 9 i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.