Flyttning av fordon

Anslaget publicerades 2019-11-15
Anslaget arkiveras 2020-02-15

Dnr TN 2019/2643

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 30 - 40, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-02-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: KPC 562

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Industrigatan 30 - 40 i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.