Flyttning av fordon

Anslaget publicerades 2019-02-12
Anslaget arkiveras 2019-05-12

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-02-12. Fordonet har stått uppställt på P-Stora Torg mitten i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-05-13 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: WCF 071

Fabrikat: Renault

Typ: Personbil

Anträffad: P-Stora Torg

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.