Flyttning av fordon

Anslaget publicerades 2019-12-11
Anslaget arkiveras 2020-03-11

Dnr TN 2019/440

Fordon med registreringsnummer SOU 689 är flyttat med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-12-11.

Fordonet har stått uppställt på Elmetorpsvägen 19 - 25. Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-03-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
SOU 689 Lexus Personbil Elmetorpsvägen 19 - 25, Kristianstads kommun
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.