Flyttade fordon

Anslaget publicerades 2018-11-09
Anslaget tas ner 2019-02-09

Dnr TN 2018/2330

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonet är upphittat på Slättängsskolans fotbollsplan i Kristianstads kommun och är utbränt. Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: Okänt

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Slättängsskolans fotbollsplan 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.