Flytt av fordon

Anslaget publicerades 2020-09-07
Anslaget arkiveras 2020-12-08

Dnr TN 2020/1974

Fordon med registreringsnummer UCS 858 är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Bataljonsvägen 2, Coops parkering, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

UCS 858

Peugeot

Personbil

Bataljonsvägen 2, Coops parkering

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.