Flytt av fordon

Anslaget publicerades 2020-09-07
Anslaget arkiveras 2020-12-08

Dnr TN 2020/1976

Fordon med registreringsnummer FZ 4745F är flyttat 2020-09-04 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på P Näsbygårdens förskola Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen, Kristianstads Kommun. Fordonen är nu flyttadet till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-12-07, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella förmål som finns i fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

(PL) FZ 4745F

Nissan

Personbil

P- Näsbygårdens förskola, Bataljonsvägen/Tvedegårdsvägen

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.