GTY 617

Anslaget publicerades 2021-10-12
Anslaget arkiveras 2022-01-12

Dnr TN 2021/2468

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-10-12 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har blivit utsatt för skadegörelse och brand. Fordonet är skrotat

För mer information vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr. Fabrikat Typ Anträffad

GTY 617

Volvo Personbil

Stridsvagnsvägen Mem 9-11, Kristianstads kommun

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.