RHT 071

Anslaget publicerades 2023-09-26
Anslaget arkiveras 2023-12-26

Dnr TN 2023/2199

Nedan angivet fordon är flyttat 2023-09-26 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Mäldvägen 22A, Kristianstads Kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.
Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Fordonet är skrotat.

Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

 

Ulrica Åkesson

Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Registreringsnummer Fabrikat Typ Anträffad
RHT 071 Renault P.B

Mäldvägen 22A,Kristianstads kommun

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.