Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2023-01-24
Anslaget publicerades 2023-01-26
Anslaget arkiveras 2023-02-17
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.