Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2022-11-22
Anslaget publicerades 2022-11-25
Anslaget arkiveras 2022-12-17
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.