Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-11-09
Anslaget publicerades 2021-11-10
Anslaget arkiveras 2021-12-04
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.