Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-05-04
Anslaget publicerades 2021-05-07
Anslaget arkiveras 2021-05-30
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.