Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-08
Anslaget publicerades 2019-05-09
Anslaget arkiveras 2019-05-31
Förvaringsplats för protokollet Östra kommunhuset
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.