Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Beslutsinstans Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott
Sammanträdesdatum 2022-11-16
Anslaget publicerades 2022-11-17
Anslaget arkiveras 2022-12-09
Förvaringsplats för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra kommunhuset

Sekretess §§ 637-658

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.