Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-08-15

Anslaget arkiveras: 2019-11-14

Dnr TN 2019/1867

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-08-14. Fordonet har stått uppställt på Kungsvägen 62, Tollarp i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-11-14 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: (LT) LDB 129

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Kungsvägen 62, Tollarp i Kristianstads kommun

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Jonas Flyckt Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-08-07

Anslaget publicerades: 2019-08-08

Anslaget arkiveras: 2019-08-29

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2019-06-27

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2019-02-19

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2018-12-13

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2018-10-18

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2018-09-06

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2018-06-18

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2018-05-07

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Konstkommitténs protokoll

Beslutsinstans: Konstkommittén

Sammanträdesdatum: 2018-02-15

Anslaget publicerades: 2019-08-06

Anslaget arkiveras: 2019-08-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndaren har telefontid varje måndag, onsdag och torsdag mellan kl 10-12. Övriga dagar nås överförmyndaren via medborgarcenter eller mejl. Besök sker efter överenskommelse.

Vi som arbetar på överförmyndaren är:

 • Harriet Åkerblom, administratör, 044-13 51 18
 • Pia Svensson, administratör, 044-13 29 36
 • Carina Jansson, handläggare, 044-13 51 02
 • Carolin Holmqvist, handläggare, 044-13 21 61
 • Marita Sylvesson, handläggare, 044-13 57 88
 • Jenny Dietsch, handläggare, 044-13 27 84

Postadress: Överförmyndaren, 291 80 Kristianstad

Besöksadress: J A Hedlundsväg 17, 291 33 Kristianstad

Mejladress: overformyndare@kristianstad.se

Uppgift om överförmyndarens mottagningstid skall enligt 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379) lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens anslagstavla.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad