Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-19

Anslaget publicerades: 2019-06-20

Anslaget arkiveras: 2019-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-06-19

Anslaget publicerades: 2019-06-20

Anslaget arkiveras: 2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Anslaget publicerades: 2019-06-20

Anslaget arkiveras: 2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 125-136, 139-144

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-06-13

Anslaget publicerades: 2019-06-17

Anslaget arkiveras: 2019-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-06-13

Anslaget publicerades: 2019-06-14

Anslaget arkiveras: 2019-07-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Anslaget publicerades: 2019-06-13

Anslaget arkiveras: 2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-12

Anslaget publicerades: 2019-06-13

Anslaget arkiveras: 2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 137-138

Kungörelse om samråd Öllsjö 67:139

Anslaget publicerades: 2019-06-17

Anslaget arkiveras: 2019-08-09

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-06-05

Anslaget publicerades: 2019-06-07

Anslaget arkiveras: 2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Anslaget publicerades: 2019-06-05

Anslaget arkiveras: 2019-06-29

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Gemensam nämnd fastighets- och arbetsplatsank. tj protokoll

Beslutsinstans: Gemensam nämnd fastighets- och arbetsplatsank. tj.

Sammanträdesdatum: 2019-05-23

Anslaget publicerades: 2019-06-03

Anslaget arkiveras: 2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

Anslaget publicerades: 2019-06-03

Anslaget arkiveras: 2019-06-25

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-29

Anslaget publicerades: 2019-05-31

Anslaget arkiveras: 2019-06-22

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-05-28

Anslaget publicerades: 2019-05-31

Anslaget arkiveras: 2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-05-22

Anslaget publicerades: 2019-05-29

Anslaget arkiveras: 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 97-99, 102-105, 107-110

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-05-14

Anslaget publicerades: 2019-05-29

Anslaget arkiveras: 2019-06-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 126-127, 130, 132-134, 136-154

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-05-28

Anslaget publicerades: 2019-05-28

Anslaget arkiveras: 2019-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-05-17

Anslaget arkiveras: 2019-08-15

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är upphittat på Blekedamsvägen 2 i Kristianstad 2019-05-13. Är inte fordonet flyttat kommer fordonet att flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-08-17. Fordonet flyttas till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas direkt.

Registreringsnummer: Oregistrerat

Fabrikat: Okänt

Typ: Släp

Anträffad: Blekedamsvägen 2

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-05-15

Anslaget arkiveras: 2019-08-15

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-05-15. Fordonet har stått uppställt på Holländaregatan 5 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-08-15 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: FTT 065

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad: Holländaregatan 5

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-04-24

Anslaget arkiveras: 2019-07-27

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-04-24. Fordonet har stått uppställt på Repslagaregatan 3 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-07-26 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: XCM 401

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Repslagaregatan 3

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-04-24

Anslaget arkiveras: 2019-07-27

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-04-24. Fordonet har stått uppställt på Kvarngatan 10 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-07-26 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: KAO 681

Fabrikat: KIA

Typ: Personbil

Anträffad: Kvarngatan 10

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttat fordon

Anslaget publicerades: 2019-03-21

Anslaget arkiveras: 2019-06-21

Dnr TN 2018/2330

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet är upphittat på P-plats Lerjevallens friluftsområde, Arkelstorp i Kristianstads kommun och är utbränt.

Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: PK52EWY

Fabrikat: Citroën

Typ: LB

Anträffad: P-plats Lerjevallens friluftsområde, Arkelstorp

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll
Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndaren har telefontid varje måndag, onsdag och torsdag mellan kl 10-12. Övriga dagar nås överförmyndaren via medborgarcenter eller mejl. Besök sker efter överenskommelse.

Vi som arbetar på överförmyndaren är:

 • Harriet Åkerblom, administratör, 044-13 51 18
 • Pia Svensson, administratör, 044-13 29 36
 • Carina Jansson, handläggare, 044-13 51 02
 • Petronella Lundmark, handläggare, 044-13 59 39
 • Carolin Holmqvist, handläggare, 044-13 21 61
 • Marita Sylvesson, handläggare, 044-13 57 88

Postadress: Överförmyndaren, 291 80 Kristianstad

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Mejladress: overformyndare@kristianstad.se

Uppgift om överförmyndarens mottagningstid skall enligt 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379) lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens anslagstavla.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad