Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Kungörelse ansökan om bygglov Degerberga 26:3

Anslaget publicerades: 2020-01-23

Anslaget arkiveras: 2020-02-10

En ansökan om bygglov för nybyggnad av telemast med tillhörande teknikbodar har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendena gäller fastigheten Degeberga 26:3. Telemasten placeras i skogen på redan ianspråktagen plats för befintlig telemast ca 350 meter sydöst från Lillaforsvägen 103.

Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-02-10.

 Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-01-22

Anslaget publicerades: 2020-01-22

Anslaget arkiveras: 2020-02-14

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Anslaget publicerades: 2020-01-22

Anslaget arkiveras: 2020-02-13

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Viby 6:51

Anslaget publicerades: 2020-01-23

Anslaget arkiveras: 2020-02-10

En ansökan om bygglov för nybyggnad av två parhus med tillhörande komplementbyggnader har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendena gäller fastigheten Viby 6:51. Parhusen placeras längs med Norrevångsvägen som är en enskild väg med gemensamhetsanläggning och outredd samfällighetsförening Viby S:6.

 Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2020-02-10.

 Handlingar i ärendet finns på www.kristianstad.se/anslagstavla men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2020-01-13

Anslaget publicerades: 2020-01-21

Anslaget arkiveras: 2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-20

Anslaget publicerades: 2020-01-22

Anslaget arkiveras: 2020-02-13

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-16

Anslaget publicerades: 2020-01-20

Anslaget arkiveras: 2020-02-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Räddningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Räddningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-15

Anslaget publicerades: 2020-01-17

Anslaget arkiveras: 2020-02-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-15

Anslaget publicerades: 2020-01-17

Anslaget arkiveras: 2020-02-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Anslaget publicerades: 2020-01-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Anslaget publicerades: 2020-01-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-01-14

Anslaget publicerades: 2020-01-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 3-8

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-13

Anslaget arkiveras: 2020-04-13

Dnr TN 2020/55

Nedan angivet fordon är flyttat 2020-01-09 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Tvedegårdsvägen mem 26 Näsbygårdensförskola, Kristianstads Kommun. 
Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Fordonet är skrotat.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
CJO 504 BMW Personbil

Tvedegårdsvägen mem 26
Näsbygårdensförskola

För mer information vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-09

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Dnr TN 2019/440

Fordon med registreringsnummer STM 323 är flyttat 2020-01-09 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Alfred Fjelners väg/ST 1 Macken, Fjälkinge, Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-04-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
STM 323 CHEVROLET Personbil Alfred Fjelners väg/ST 1 Macken, FJälkinge, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2020-01-09

Anslaget arkiveras: 2020-04-09

Dnr TN 2020/50

Fordon med registreringsnummer RRP 261 är flyttat 2020-01-09 med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Alfred Fjelners väg/Kumlevägen, Fjälkinge, Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-04-09, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
RRP 261 PEUGEOT Personbil Alfred Fjelners väg/Kumlevägen, FJälkinge, Kristianstads kommun

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-08

Anslaget publicerades: 2020-01-09

Anslaget arkiveras: 2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-08

Anslaget publicerades: 2020-01-09

Anslaget arkiveras: 2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-12-18

Anslaget publicerades: 2020-01-08

Anslaget arkiveras: 2020-01-30

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 225-234, 235-240, 242-249

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-02

Anslaget publicerades: 2020-01-03

Anslaget arkiveras: 2020-01-25

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds protokoll

Beslutsinstans: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum: 2019-12-11

Anslaget publicerades: 2020-01-02

Anslaget arkiveras: 2020-01-24

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-12-13

Anslaget arkiveras: 2020-03-13

Dnr TN 2019/2947

Fordon med registreringsnummer GMK 457 är flyttat med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-12-12.

Fordonet har stått uppställt på Friseboda naturreservat vid Slussvägen, Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-03-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
GMK 457 FORD Personbil Friseboda naturreservat vid Slussvägen, Kristianstads kommun

 

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-12-11

Anslaget arkiveras: 2020-03-11

Dnr TN 2019/440

Fordon med registreringsnummer SOU 689 är flyttat med stöd av Lag
(1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-12-11.

Fordonet har stått uppställt på Elmetorpsvägen 19 - 25. Kristianstads
Kommun. Fordonet är nu flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1 28433 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast
2020-03-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i
fordonet.

För mer infonnation vänligen kontakta tekniska förvaltningens specialistenhet på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad
SOU 689 Lexus Personbil Elmetorpsvägen 19 - 25, Kristianstads kommun

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-16

Dnr TN 2019/2705

Flytt av demonterat fordon (moped)

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

 

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 9, i Kristianstads kommun. Äganderätten har övergått till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp och har skrotats.

Registreringsnummer: Finns ej (arbetsnummer 256)

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Industrigatan 9 i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-15

Anslaget arkiveras: 2020-02-15

Dnr TN 2019/2643

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 30 - 40, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-02-15, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: KPC 562

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Industrigatan 30 - 40 i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-12

Anslaget arkiveras: 2020-02-12

Dnr TN 2019/2548

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-12.

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Skjutstallavägen, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2020-02-12, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: XZN 234

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad:  P-Lokstallet, Skjutstallavägen i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-11-11

Anslaget arkiveras: 2020-02-11

Dnr TN 2019/2547

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-11-11.

Fordonet har stått uppställt på P-Lokstallet, Skjutstallavägen, i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2019-02-11, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer: FYL 591

Fabrikat: Volkswagen Golf

Typ: Personbil

Anträffad:  P-Lokstallet, Skjutstallavägen i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarnämndens kansli har telefontider varje helgfri måndag-torsdag mellan kl. 10.00–12.00. Samt varje helgfri tisdag mellan kl. 13.00–16.00. Övrig tid hänvisas till Medborgarcenter eller kontakt via e-post. Besök sker efter överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad