Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-20

Anslaget publicerades: 2019-02-21

Anslaget tas ner: 2019-03-15

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-14

Anslaget publicerades: 2019-02-20

Anslaget tas ner: 2019-03-14

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-14

Anslaget publicerades: 2019-02-18

Anslaget tas ner: 2019-03-12

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-02-13

Anslaget publicerades: 2019-02-14

Anslaget tas ner: 2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§ 48

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-31

Anslaget publicerades: 2019-02-14

Anslaget tas ner: 2019-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-02-12

Anslaget tas ner: 2019-05-12

Dnr TN 2019/234

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-02-12. Fordonet har stått uppställt på P-Stora Torg mitten i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-05-13 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: WCF 071

Fabrikat: Renault

Typ: Personbil

Anträffad: P-Stora Torg

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-06

Anslaget publicerades: 2019-02-12

Anslaget tas ner: 2019-03-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-02-06

Anslaget publicerades: 2019-02-07

Anslaget tas ner: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-02-05

Anslaget publicerades: 2019-02-06

Anslaget tas ner: 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Valnämndens protokoll

Beslutsinstans: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-31

Anslaget publicerades: 2019-01-31

Anslaget tas ner: 2019-02-23

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-30

Anslaget publicerades: 2019-01-31

Anslaget tas ner: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-01-23

Anslaget publicerades: 2019-01-31

Anslaget tas ner: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 1-11, 13-14, 16-17, 19-27

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-01-15

Anslaget publicerades: 2019-01-31

Anslaget tas ner: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 1-26, 29-49

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

Anslaget publicerades: 2019-01-31

Anslaget tas ner: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

Anslaget publicerades: 2019-01-29

Anslaget tas ner: 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Anslaget tas ner: 2019-03-24

Dnr TN 2018/2674

Nedan angivet fordon är upphittad på Förrådsvägen och kommer att flyttas och skrotas med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-03-24. Fordonet har stått uppställt på Förrådsvägen i Kristianstad. Fordonet kommer att flyttas till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnummer: BFF 166

Fabrikat: ATM

Typ: Släp

Anträffad: Förrådsvägen

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll
Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndaren har telefontid varje måndag, onsdag och torsdag mellan kl 10-12. Övriga dagar nås överförmyndaren via medborgarcenter eller mejl. Besök sker efter överenskommelse.

Vi som arbetar på överförmyndaren är:

 • Harriet Åkerblom, administratör, 044-13 51 18
 • Pia Svensson, administratör, 044-13 29 36
 • Carina Jansson, handläggare, 044-13 51 02
 • Petronella Lundmark, handläggare, 044-13 59 39
 • Carolin Holmqvist, handläggare, 044-13 21 61
 • Marita Sylvesson, handläggare, 044-13 57 88

Postadress: Överförmyndaren, 291 80 Kristianstad

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad

Mejladress: overformyndare@kristianstad.se

Uppgift om överförmyndarens mottagningstid skall enligt 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379) lämnas på lämplig plats i anslutning till den lokal där överförmyndaren har sin mottagning samt anslås på kommunens anslagstavla.

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-11-09

Anslaget tas ner: 2019-03-02

Dnr TN 2018/2512

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2018-11-28. Fordonet har stått uppställt på Landövägen 452-468 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-03-01 om fordonet inte är uthämtat.

Registreringsnummer: BMG 654

Fabrikat: Opel

Typ: Personbil

Anträffad: Landövägen 452-468 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad