Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-08-01

Anslaget publicerades: 2018-08-09

Anslaget tas ner: 2018-08-31

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-07-05

Anslaget tas ner: 2018-10-07

Flyttade fordon

Dnr TN 2017/2145. Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonet har flyttats till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp senast 2018-10-07, kommer fordonet att skrotas.

Registreringsnummer: TYF 536

Fabrikat: RENAULT

Typ: Personbil

Anträffad: Norra Kanalgatan. P kanalhuset. Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll
Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Kungörelse om samråd för Kristianstad 4:47 mfl

Anslaget publicerades: 2018-07-04

Anslaget tas ner: 2018-08-27

Flyttning av fordon två båttrailers Åhus

Anslaget publicerades: 2018-06-07

Anslaget tas ner: 2018-09-02

Beslut om flyttning av fordon två båttrailers Åhus TN 2018/1203

Arbetsnummer 174

Oregistreradefordon

Vår parkeringsövervakning har meddelat att fordonen står uppställda i strid med gällande bestämmelser på:

P-Tennisvägen och Stubbagatan MEM 2 Åhus, Kristianstads kommun

Ni uppmanas att omedelbart flytta fordonet dock senast 2018-06-14: Sker inte detta kommer vi med stöd av Lag(1982:129) och förordningen (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall, att flytta fordonen till kommunens uppställningsplats, och skrota fordonen 1 september.

För mer information och för utlämning av fordonen vänligen kontakta Anläggning, specialistenheten på 044-13 50 00 eller c4teknik@kristianstad.se

Kungörelse: Förbud mot eldning utomhus

Anslaget publicerades: 2018-06-11

Med anledning av den stora risken för mark- och skogsbränder som för närvarande råder enligt gällande prognoser, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Beslutet om eldningsförbud grundas på Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Eldningsförbudet gäller från och med 2018-05-19 och omfattar kommunerna Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Hörby, Höör, Osby och Bromölla.

Räddningstjänsterna i Skåne Nordost
genom Jonas Nilsson, inre befäl Skåne Nordost

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad