Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-06-20

Anslaget publicerades: 2018-06-20

Anslaget tas ner: 2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 125-127, 130, 138

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-14

Anslaget publicerades: 2018-06-19

Anslaget tas ner: 2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§§ 57-59, 61-67

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-14

Anslaget publicerades: 2018-06-18

Anslaget tas ner: 2018-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-14

Anslaget publicerades: 2018-06-18

Anslaget tas ner: 2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

§ 60

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-14

Anslaget publicerades: 2018-06-18

Anslaget tas ner: 2018-07-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Anslaget publicerades: 2018-06-13

Anslaget tas ner: 2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Östra Skåne Hjälpmedelsnämnds protokoll

Beslutsinstans: Östra Skåne Hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum: 2018-06-11

Anslaget publicerades: 2018-06-13

Anslaget tas ner: 2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-06-12

Anslaget publicerades: 2018-06-13

Anslaget tas ner: 2018-07-04

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 96, 100

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-07

Anslaget publicerades: 2018-06-11

Anslaget tas ner: 2018-07-02

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Anslaget publicerades: 2018-06-07

Anslaget tas ner: 2018-07-01

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon två båttrailers Åhus

Anslaget publicerades: 2018-06-07

Anslaget tas ner: 2018-09-02

Beslut om flyttning av fordon två båttrailers Åhus TN 2018/1203

Arbetsnummer 174

Oregistreradefordon

Vår parkeringsövervakning har meddelat att fordonen står uppställda i strid med gällande bestämmelser på:

P-Tennisvägen och Stubbagatan MEM 2 Åhus, Kristianstads kommun

Ni uppmanas att omedelbart flytta fordonet dock senast 2018-06-14: Sker inte detta kommer vi med stöd av Lag(1982:129) och förordningen (1982:198) om flytt av fordon i vissa fall, att flytta fordonen till kommunens uppställningsplats, och skrota fordonen 1 september.

För mer information och för utlämning av fordonen vänligen kontakta Anläggning, specialistenheten på 044-13 50 00 eller c4teknik@kristianstad.se

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-28

Anslaget publicerades: 2018-06-05

Anslaget tas ner: 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 73-93

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-06-05

Anslaget publicerades: 2018-06-05

Anslaget tas ner: 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-05-23

Anslaget publicerades: 2018-06-05

Anslaget tas ner: 2018-06-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 84-89, 91-93, 95, 98, 100-114

Underrättelse om granskning Åhus 14:108

Anslaget publicerades: 2018-06-05

Anslaget tas ner: 2018-06-28

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-05-29

Anslaget publicerades: 2018-05-31

Anslaget tas ner: 2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-05-29

Anslaget publicerades: 2018-05-30

Anslaget tas ner: 2018-06-23

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Gemensam nämnd protokoll

Beslutsinstans: Gemensam nämnd

Sammanträdesdatum: 2018-05-24

Anslaget publicerades: 2018-05-29

Anslaget tas ner: 2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kungörelse: Förbud mot eldning utomhus

Anslaget publicerades: 2018-06-11

Med anledning av den stora risken för mark- och skogsbränder som för närvarande råder enligt gällande prognoser, har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Beslutet om eldningsförbud grundas på Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§.

Eldningsförbudet gäller från och med 2018-05-19 och omfattar kommunerna Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Hörby, Höör, Osby och Bromölla.

Räddningstjänsterna i Skåne Nordost
genom Jonas Nilsson, inre befäl Skåne Nordost

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad