Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-09-25

Anslaget publicerades: 2019-10-15

Anslaget arkiveras: 2019-11-06

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 156-162, 164-167, 169-176

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2019-10-02

Anslaget publicerades: 2019-10-09

Anslaget arkiveras: 2019-10-31

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-10-03

Anslaget publicerades: 2019-10-07

Anslaget arkiveras: 2019-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-10-02

Anslaget publicerades: 2019-10-03

Anslaget arkiveras: 2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-10-01

Anslaget publicerades: 2019-10-02

Anslaget arkiveras: 2019-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2019-09-17

Anslaget publicerades: 2019-10-02

Anslaget arkiveras: 2019-10-24

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 155-158, 160, 164-165, 168-173, 175-179, 181-210

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-26

Anslaget publicerades: 2019-09-27

Anslaget arkiveras: 2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens sekretessprotokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-26

Anslaget publicerades: 2019-09-27

Anslaget arkiveras: 2019-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-26

Anslaget publicerades: 2019-09-27

Anslaget arkiveras: 2019-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Anslaget publicerades: 2019-09-27

Anslaget arkiveras: 2019-10-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-19

Anslaget publicerades: 2019-09-26

Anslaget arkiveras: 2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunrevisionens protokoll

Beslutsinstans: Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Anslaget publicerades: 2019-09-26

Anslaget arkiveras: 2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-09-18

Anslaget publicerades: 2019-09-26

Anslaget arkiveras: 2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 179-183, 185-195

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-09-25

Anslaget publicerades: 2019-09-26

Anslaget arkiveras: 2019-10-18

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2019-09-24

Anslaget publicerades: 2019-09-25

Anslaget arkiveras: 2019-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-09-16

Anslaget arkiveras: 2019-12-16

Dnr TN 2019/2179

Nedan angivet fordon kommer att flyttas med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-10-17.

Fordonet har stått uppställt på Hedentorpsvägen/återvinningsstationen i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-12-17 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: UOG 401

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad: Hedentorpsvägen/återvinningsstationen i Kristianstads kommun.

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-09-16

Anslaget arkiveras: 2019-12-16

Dnr TN 2019/2182

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-09-16.

Mopeden har hittats utbränd på Helgedalsskolan i Kristianstads kommun. Fordonet kommer att skrotas 2019-09-16.

Registreringsnummer: Okänt

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Helgedalsskolan i Kristianstads kommun

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-09-05

Anslaget arkiveras: 2019-12-04

Dnr TN 2019/2092

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-09-04.

Fordonet har stått uppställt på Industrigatan 54-66 i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-12-05 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: URX 401

Fabrikat: Mitsubishi

Typ: Personbil

Anträffad: Industrigatan 54-66, i Kristianstads kommun

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Flyttning av fordon

Anslaget publicerades: 2019-08-15

Anslaget arkiveras: 2019-11-14

Dnr TN 2019/1867

Nedan angivet fordon är flyttat med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-08-14. Fordonet har stått uppställt på Kungsvägen 62, Tollarp i Kristianstads kommun. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-11-14 om det inte löses ut.

Registreringsnummer: (LT) LDB 129

Fabrikat: Volkswagen

Typ: Personbil

Anträffad: Kungsvägen 62, Tollarp i Kristianstads kommun

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-135000, c4teknik@kristianstad.se

Jonas Flyckt Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Här når du överförmyndaren

Anslaget publicerades: 2018-12-19

Överförmyndarkansliet har mottagningstid enligt överenskommelse.

Telefonnummer 044-13 25 85

Mejladress overformyndare@kristianstad.se

Postadress
Kristianstads kommun
Överförmyndarkansliet
291 80 Kristianstad

Besöksadress
J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad