Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-13

Anslaget publicerades: 2018-12-14

Anslaget tas ner: 2019-01-07

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-13

Anslaget publicerades: 2018-12-14

Anslaget tas ner: 2019-01-04

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-12-12

Anslaget publicerades: 2018-12-13

Anslaget tas ner: 2019-01-03

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 295-300, 304

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-11

Anslaget publicerades: 2018-12-12

Anslaget tas ner: 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 260, 264

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2018-12-10

Anslaget publicerades: 2018-12-11

Anslaget tas ner: 2019-01-01

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-05

Anslaget publicerades: 2018-12-06

Anslaget tas ner: 2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-12-05

Anslaget publicerades: 2018-12-07

Anslaget tas ner: 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-04

Anslaget publicerades: 2018-12-05

Anslaget tas ner: 2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens sekretessprotokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Anslaget publicerades: 2018-11-30

Anslaget tas ner: 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-29

Anslaget publicerades: 2018-11-30

Anslaget tas ner: 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-27

Anslaget publicerades: 2018-11-29

Anslaget tas ner: 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-11-13

Anslaget publicerades: 2018-11-29

Anslaget tas ner: 2018-12-20

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 196-197, 201-205, 208-209, 212-215, 217-239

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-11-21

Anslaget publicerades: 2018-11-28

Anslaget tas ner: 2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 211-222, 226-234, 236-241

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-11-27

Anslaget publicerades: 2018-11-27

Anslaget tas ner: 2018-12-19

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-11-21

Anslaget publicerades: 2018-11-23

Anslaget tas ner: 2018-12-14

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kungörelse om utställning detaljplan för Öllsjö 56:1

Anslaget publicerades: 2018-11-21

Anslaget tas ner: 2019-01-04

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-11-09

Anslaget tas ner: 2019-03-02

Dnr TN 2018/2512

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2018-11-28. Fordonet har stått uppställt på Landövägen 452-468 i Kristianstad. Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas 2019-03-01 om fordonet inte är uthämtat.

Registreringsnummer: BMG 654

Fabrikat: Opel

Typ: Personbil

Anträffad: Landövägen 452-468 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-11-09

Anslaget tas ner: 2019-02-09

Dnr TN 2018/2330

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonet är upphittat på Slättängsskolans fotbollsplan i Kristianstads kommun och är utbränt. Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: Okänt

Fabrikat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: Slättängsskolans fotbollsplan 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-10-25

Anslaget tas ner: 2019-01-26

Dnr TN 2018/2210. Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) 2019-01-25. Fordonet har stått uppställt i strid med gällande bestämmelser på Kristianstads Automobil i Kristianstad. Fordonet kommer att flyttats till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Fordonet kommer att skrotas.

Registreringsnummer: SKO 887

Fabrikat: Volvo

Typ: Personbil

Anträffad: Kristianstads Automobil 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-09-20

Anslaget tas ner: 2018-12-21

Dnr TN 2018/1913. Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet är upphittat på P- Norra kasern i Kristianstads kommun och är utbränt. Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: Okänt

Fabirkat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: P- Norra kasern, Kristianstads kommun 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad