Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-04-24

Anslaget publicerades: 2018-04-24

Anslaget tas ner: 2018-05-16

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-12

Anslaget publicerades: 2018-04-20

Anslaget tas ner: 2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-04-18

Anslaget publicerades: 2018-04-19

Anslaget tas ner: 2018-05-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 83-84, 86

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-04-11

Anslaget publicerades: 2018-04-19

Anslaget tas ner: 2018-05-10

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktie

Sammanträdesdatum: 2018-04-17

Anslaget publicerades: 2018-04-18

Anslaget tas ner: 2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 74, 87-89, 91

Valberedningens protokoll

Beslutsinstans: Valberedningen

Sammanträdesdatum: 2018-04-17

Anslaget publicerades: 2018-04-18

Anslaget tas ner: 2018-05-09

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-04-11

Anslaget publicerades: 2018-04-17

Anslaget tas ner: 2018-05-08

Förvaringsplats för protokollet: Östra Kommunhuset

Kultur- och fritidsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-03-15

Anslaget publicerades: 2018-04-13

Anslaget tas ner: 2018-05-05

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-04-03

Anslaget publicerades: 2018-04-04

Anslaget tas ner: 2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad