Anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll  som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Omsorgsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-18

Anslaget publicerades: 2018-10-19

Anslaget tas ner: 2018-11-09

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-10-17

Anslaget publicerades: 2018-10-18

Anslaget tas ner: 2018-11-08

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-10-10

Anslaget publicerades: 2018-10-12

Anslaget tas ner: 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Tekniska nämndens protokoll

Beslutsinstans: Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-04

Anslaget publicerades: 2018-10-08

Anslaget tas ner: 2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kungörelse om samråd Sommarlust 3 m fl

Anslaget publicerades: 2018-10-06

Anslaget tas ner: 2018-11-05

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-04

Anslaget publicerades: 2018-10-05

Anslaget tas ner: 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Gemensam nämnd protokoll

Beslutsinstans: Gemensam nämnd protokoll

Sammanträdesdatum: 2018-10-04

Anslaget publicerades: 2018-10-04

Anslaget tas ner: 2018-10-27

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-10-03

Anslaget publicerades: 2018-10-05

Anslaget tas ner: 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-10-02

Anslaget publicerades: 2018-10-03

Anslaget tas ner: 2018-10-27

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2018-09-18

Anslaget publicerades: 2018-10-03

Anslaget tas ner: 2018-10-26

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 147-152, 154-178

Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2018-09-26

Anslaget publicerades: 2018-10-02

Anslaget tas ner: 2018-10-23

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

§§ 163-170, 172-175, 177-183

Byggnadsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-25

Anslaget publicerades: 2018-09-28

Anslaget tas ner: 2018-10-22

Förvaringsplats för protokollet: Rådhus Skåne

Arbete och välfärdsnämndens protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-09-27

Anslaget publicerades: 2018-09-28

Anslaget tas ner: 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Östra Skånes Hjälpmedelsnämnds arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-09-24

Anslaget publicerades: 2018-09-28

Anslaget tas ner: 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskotts protokoll

Beslutsinstans: Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2018-09-26

Anslaget publicerades: 2018-09-28

Anslaget tas ner: 2018-10-19

Förvaringsplats för protokollet: Östra kommunhuset

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-09-20

Anslaget tas ner: 2018-12-21

Dnr TN 2018/1913. Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet är upphittat på P- Norra kasern i Kristianstads kommun och är utbränt. Fordonet är skrotat.

Registreringsnummer: Okänt

Fabirkat: Okänt

Typ: Moped

Anträffad: P- Norra kasern, Kristianstads kommun 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll Enhetschef C4 Teknik Anläggning

Flyttade fordon

Anslaget publicerades: 2018-08-24

Anslaget tas ner: 2018-11-24

Dnr TN 2017/2145. Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF). Fordonet har stått uppställt i strid med gällande bestämmelser på Nosabyvägen 280 i Kristianstad. Fordonet har flyttats till Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp. Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen Hasanovs Bilskrot Svetsaregatan 1 284 33 Perstorp senast 2018-11-23, kommer fordonet att skrotas.

Registreringsnummer: SLU 692

Fabirkat: SAAB

Typ: Personbil

Anträffad: Nosabyvägen 280, Kristianstads kommun 

För mer information vänligen kontakta Specialistenheten på 044-13 50 00, C4 Teknik c4teknik@kristianstad.se

Sten-Olof Häll
Enhetschef C4 Teknik Anläggning

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad