Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Du har möjlighet att kontrollera att så verkligen är fallet. Det kan du göra genom att överklaga våra beslut och låta en domstol pröva dem.

Alla beslut tillkännages på kommunens anslagstavla.

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det.

Du som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom eller betalar kommunalskatt i Kristianstads kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövade vid förvaltningsrätten, oavsett om du berörs personligen av beslutet eller ej.

Ibland gäller ett beslut en enskild person och då är det den som berörs av beslutet som har rätt att överklaga. Då har personen som är berörd fått beslutet till sig personligen. Av beslutet framgår hur man överklagar.

 

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

    De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör, så kallade upprättade, är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

    Läs mer om offentliga handlingar

  • Jag söker en handling?

    Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarium, det vill säga förteckningen över handlingar som registreras som upprättade, inkomna eller avsända i kommunen.

    Diariet

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.