Överklaga beslut, rättssäkerhet

Kommunens beslut måste vara förenliga med lag. Du har möjlighet att kontrollera att så verkligen är fallet. Det kan du göra genom att överklaga våra beslut och låta en domstol pröva dem.

Kommunens beslut kan beröra alla som bor, verkar eller vistas i kommunen. Du har rätt att överklaga kommunens beslut. Alla beslut tillkännages på kommunens anslagstavla.

Ibland gäller ett beslut en enskild person och då är det den som berörs av beslutet som har rätt att överklaga. Då har personen som är berörd fått beslutet till sig personligen.  

En viktig del i rättssäkerheten är att du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Det betyder att du har rätt att ta del av de beslut som fattas i kommunen och att ta del av de handlingar i kommunen som är offentliga handlingar, utan att förklara varför.

Vanliga frågor

  • Vad är offentlig handling?

   De flesta brev, skrivelser och ansökningar som kommer in till kommunen och som kommunen gör är offentliga. Det betyder att vem som helst har rätt att ta del av dem. Undantaget är handlingar som är sekretessbelagda.

   Läs mer om offentliga handlingar

  • Jag söker en handling?

   Handlingar som har skickats in till kommunen, till exempel ett brev, eller en handling som kommunen har tagit fram är oftast offentliga. Då kan du söka efter dem i vårt diarie.

   Diariet

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.