Mångfald och jämställdhet

Kul att du tittar runt på vår betasite. Tyvärr har vi inte hunnit fylla den här delen med information och smarta tjänster än.

Mångfald

 

Jämställdhet

Kristianstads kommun har riktlinjer för likabehandling som tillsammans med en likabehandlingsplan beskriver, ger struktur och stöd för likabehandlingsarbetet i kommunen. Dokumenten antogs av kommunstyrelsen 2016-05-25. Se under relaterad information.

Verksamhetens utveckling och likabehandlingsarbetet går hand i hand och mot denna bakgrund är målet och ambitionen att likabehandling ses som en integrerad och naturlig del av verksamhetens vardag. Alla medarbetare, arbetssökande, praktikanter och inhyrd eller inlånad arbetskraft ska bli bemötta utifrån kommunens syn på likabehandling.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.