Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Dokumenthanteringsplan för Kommunstyrelsen

Dokumenthanteringsplanen innehåller kommunstyrelsens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats och/eller förvaras i verksamheten samt hur handlingarna ska hanteras.

Dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden

Dokumenthanteringsplan för Omsorgsförvaltningen, antagen 2017-12-14.

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun, gällande från och med 2017-04-01. Antagna av kommunfullmäktige 2017-01-17, §6.

För en säkrare och tryggare kommun Handlingsprogram för samhällsinriktat och internt säkerhetsarbete

Kristianstads kommuns handlingsprogram för räddningstjänst, förebyggande verksamhet, förmåga att hantera kris och extraordinära händelser samt styrdokument för kommunens krisberedskap.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad