Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Avfallstaxa för Kristianstads kommun

Avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 2017-04-01. Gällande för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-17, §7.

Prislista för Larmcentralen 2020

Prislista för larmcentralens externa tjänster från och med den 1 januari 2020. Priserna avser bland annat installation och årsavgift för inbrott, hiss och driftslarm, automatiska brandlarm, personlarm, trygghetslarm och statistiska uttag.

Sotningstaxa - brandskyddskontroll

Fastställd taxa för brandskyddskontroll av värmepanna, rök- och förbindelsekanaler samt lokala eldstäder som kakelugn, braskamin och öppen spis. Taxorna gäller både för helårsbostadshus och fritidshus.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad