Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Avfallstaxa för Kristianstads kommun

Avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 2017-04-01. Gällande för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-17, §7.

Larmcentralens prislista för automatiskt överförda larm från och med 2015-01-01

Prislista för automatiskt överförda larm som personlarm, automatiska brandlarm och trygghetslarm samt visuella övervakningslarm som kameror och rondering.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad