Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som vi har att rätta oss efter.

Ett styrdokument kan vara en skolplan, en policy för hur upphandlingar och inköp i kommunen ska gå till, ordningsregler eller vad det ska kosta att få hemtjänst.

Vi bygger fortfarande här

På den här sidan ska vi samla alla styrdokument och föreskrifter som kommunen har antagit. Vi har inte byggt färdigt den här sidan ännu.

Om du letar efter något speciellt styrdokument eller föreskrift kan du skriva in namnet i sökfältet. Du kan också gå tillbaka till vår gamla webbplats och leta där. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.