Regler och styrande dokument

Våra verksamheter styrs av olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunen utformar även egna föreskrifter och styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas. En nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan anta ett styrdokument.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun

Lokala ordningsföreskrifter innehåller bestämmelser om hur den allmänna ordningen på offentlig plats i Kristianstads kommun ska upprätthållas. Ordningsföreskrifterna styr lastning av varor, störande buller, containrar, markiser, flaggor och skyltar, affischering, högtalarutsändning, förtäring av alkohol, ambulerande försäljning, camping, badförbud, hundar, fyrverkerier och pyrotekniska varor, sprängning och skjutning med eldvapen, ridning, vattenskidåkning, användning av offentlig plats.

Avfallstaxa för Kristianstads kommun

Avfallstaxa för Kristianstads kommun från och med 2017-04-01. Gällande för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-17, §7.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Medborgarcenter

Telefon

044-13 50 00

Besöksadress

Rådhus Skåne

Västra Storgatan 12

291 80 Kristianstad