Öppna data

Kristianstads kommun tillhandahåller så kallade öppna data. De finns tillgängliga via SKR:s databas Kolada i nyckeltalsform. Kolada innehåller också nerladdningsbar data i maskinläsbar form. Vill du använda vår öppna data är du välkommen att kontakta oss.

Kolada har våra nyckeltal

Öppna data är information som finns om olika resultat för Kristianstads kommun i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Databasen innehåller information om vissa resultat (nyckeltal) och deras utveckling över tiden. Kolada innehåller också jämförbara nyckeltal från hela Sveriges kommuner och regioner.

Hämta API-data

Det går att hämta data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till en egen hemsida, en applikation eller en databas. Detta görs genom anrop mot ett s.k. API (Application Programming Interface). 

Vanliga frågor

  • Vad är öppna data?

   Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

   I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen bygger på ett EU-direktiv och heter PSI-lagen (. Lagen ska underlätta för enskilda individer att använda handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

   PSI-lagen tillåter kommuner och landsting att ta ut avgifter för handlingar som återanvänds, men flera studier visar att det finns en stor nytta i att istället tillhandahålla dessa som öppna data.

   Krav för öppna data

    

   Komplett

   Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

   Primär

   Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

   Aktuell

   Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

   Tillgänglig

   Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

   Maskinläsbar

   Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.

   Fri

   Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden.

   I ett öppet format

   Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor

  • Varför ska man publicera öppna data?

   Kristianstads kommun och andra offentliga verksamheter har många skäl för att publicera öppna data, bland annat:

   • Öka insynen i hur kommunen fungerar
   • Ge medborgarna en möjlighet till ökat inflytande 
   • Om öppna data kan nyttjas i utvecklingen av till exempel mobilapplikationer, så kan medborgarna ges ytterligare möjligheter att interagera med kommunen och våra data 
   • All vår data har finansierats av skattebetalarna, därför bör den göras tillgänglig för dem
   • Ökad insyn, ökat inflytande och större användning av data kan leda till effektiviseringar av kommunens verksamhet 
   • Det är ett mervärde
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.