Demografisk och geografisk mittpunkt

Denna analys berör demografisk och geografisk mittpunkt i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Demografisk mittpunkt

Data som används vid analysen för att beräkna den demografiska mittpunkten är registerbaserad statistik från Skatteverket över befolkningsdata i Kristianstads kommun samt koordinater från kommunens adressregister. Datan är en ögonblicksbild från 2016-08-31. Datan har delats in ålderskategorier där sedan medelvärdet för koordinaterna har beräknats.

Geografisk mittpunkt

För att beräkna den geografiska mittpunkten har ett rutnät, där varje ruta är 500x500 meter, över landytan för Kristianstads kommun använts. Koordinaterna för rutornas mittpunkt har beräknats och därefter medelvärdet för mittpunktens koordinater.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.