Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Inpendling till basorter

Denna analys berör inpendling till basorter i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Data som används vid analysen är registerbaserad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) över förvärvsarbetande invånare, 20-64 år.

Informationen, från en ögonblicksbild  2011-12-31, har i Skåne län knutits till ett rutnät där varje ruta är 1x1km. Över övriga Sverige presenteras informationen i punktform för varje kommun.

Kartorna visar var den förvärvsarbetande befolkningen i Skåne och Sverige, som har sin arbetsplats i Kristianstad respektive Degeberga tätort, är folkbokförd. Rutorna i kartorna representerar förvärvsarbetande.

Tätortsavgränsningen är tagen ur SCB:s tätortsdefinition.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.