Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Befolkning och befolkningstäthet

Denna analys berör befolkning och befolkningstäthet i Kristianstads kommun.

Definition av data och metod

Data som används vid analysen är registerbaserad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) över befolkningen i Kristianstads kommun och angränsande kommuner. I analysen saknas data för angränsande län vilket påverkar resultatet i den nordöstra delen mot Blekinge.

Informationen, som är en ögonblicksbild för 2011-12-31, har knutits till ett rutnät där varje ruta är 500x500 meter och presenteras i karta. Genom att för varje ruta se hur många personer som finns inom en 5 km radie kan vi även beskriva befolkningstätheten för olika åldersgrupper.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.