Blickfång Kristianstad

Med hjälp av kartan och statistik presenteras här analyser som tas fram som kunskapsunderlag för att sprida och öka kunskapsnivån bland medborgare, beslutsfattare och tjänstemän.

Om Blickfång Kristianstad

Blickfång Kristianstad är en rapportserie kring utveckling och kunskapsunderlag i Kristianstads kommun.

Data som används är registerbaserad statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) samt data från Kristianstads kommuns databaser. I arbetet används GIS (Geografiska informationssystem) som ett analys- och visualiseringsverktyg. Resultatet av analyserna görs i kartan, som är ett tydligt sätt att kommunicera stora mängder information.

I Kartbanken finns analyser samt kartor som är tillgängliga för nedladdning.

Fler analyser finns på Strategikartan

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.