Skattesatser

Skattesatsen till Kristianstads kommun 2020 uppgår till 21,46 kronor per skattekrona, det vill säga 21,46 % av den beskattningsbara inkomsten för de som är mantalsskrivna i Kristianstads kommun.

I kommunalskatten ingår, förutom skatt till Kristianstads kommun, även landstingsskatten till Region Skåne som uppgår till 11,18 per skattekrona.

Även en obligatorisk begravningsavgift med 25,3 öre ingår i kommunalskatten.

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man bor i. 

Skattesatser 2020
Församling
Skatt till
kommunenSkatt till
landstinget
(Region
Skåne)

Begrav-
nings-
avgift


Kommunal
skattesats
exkl kyrko-
avgift

Avgift till
svenska
kyrkan


Summa
inklusive
kyrko-
avgift

Araslöv 21,46 11,18 0,253 32,893 1,13 34,023
Bäckaskog 21,46 11,18 0,253 32,893 1,41 34,303
Degeberga-
Everöd

21,46
11,18 0,253 32,893
1,30

34,193
Fjälkinge-Nymö 21,46 11,18 0,253 32,893 1,41

34,303

Gustav Adolf-
Rinkaby

21,46
11,18 0,253 32,893
1,41

34,303
Heliga Trefaldighet
21,46
11,18 0,253 32,893
0,92

33,813
Köpinge 21,46 11,18 0,253 32,893 1,18 34,073
Linderöd 21,46 11,18 0,253 32,893 1,23 34,123
Norra Åsum 21,46 11,18 0,253 32,893 0,92 33,813
Nosaby 21,46 11,18 0,253 32,893 1,07 33,963
Oppmanna-Vånga 21,46 11,18 0,253 32,893 1,33 34,223
Träne-Djurröd 21,46 11,18 0,253 32,893 1,18 34,073
Västra och
Östra Vram

21,46
11,18 0,253 32,893
1,23

34,123
Vä-Skepparslöv 21,46 11,18 0,253 32,893 1,18 34,073
Åhus 21,46 11,18 0,253 32,893 0,87 33,763
Äsphult 21,46 11,18 0,253 32,893 1,23 34,123
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.