Fakturor

Kommunen och de kommunala bolagen skickar varje år ut cirka en halv miljon fakturor. Våra fakturor ser lite olika ut beroende på vilka system vi använder. Har du en fråga som gäller en faktura som du har fått ska du i första hand kontakta den personen som står angiven på fakturan.

Barnomsorg, äldreomsorg eller tillsynsavgifter

Rör din faktura barnomsorgsavgift, äldre och handikappomsorg, hyror och arrenden eller tillsynsavgifter hittar du kontaktuppgifter under Kontakt.

Vatten- och avlopp

Rör din faktura vatten- avloppsavgifterna kontaktar du kommunens VA-verksamhet.

Vatten- och avloppsavgifter

Elnät och fjärrvärme

Rör din faktura elnätsavgift och fjärrvärme kontaktar du det kommunala bolaget C4 Energi.

Avgifter för elnät och fjärrvärme

Förrättning, avstyckning

Rör din faktura en fastighetsförrättning.

Faktura för en lantmäteriförrättning

Soptömning och renhållning

Rör din faktura renhållningsavgifter kontaktar du det kommunala bolaget Kristianstads Renhållnings AB.

Renhållningsavgifter 

E-faktura och autogiro

För att minimera risken att en räkning inte blir betald i tid ser vi gärna att du ansöker om e-faktura och betalar med autogiro.

E-fakturan skickas elektroniskt direkt till din internetbank och du behöver bara kontrollera och godkänna för att den ska bli betald.

Vid autogiro dras fakturabeloppet på förfallodagen direkt från ditt bankkonto. Viktigt att tänka på är att om du betalar med autogiro så måste beloppet vara tillgängligt på ditt bankkonto dagen innan förfallodagen.

Kontakta din bank om du vill ha e-faktura eller betala via autogiro.

Betalningspåminnelser

Vi skickar inte ut någon betalningspåminnelse på fakturor som förfallit till betalning. I stället får du ett inkassokrav 7-13 dagar efter att fakturan förfallit till betalning. Samtidigt tar vi, enligt lag, ut er ersättning på 180 kronor.

Undantagna är fakturor för äldre- och handikappomsorg och parkeringsböter, där vi skickar ut betalningspåminnelser.

Våra bankgironummer

Vi har fem olika bankgironummer för våra fakturor:

Kommunens olika bankgironummer
Bankgironummer Avser Mottagare OCR
5960-1294 Vatten- och avloppsavgifter Kristianstads kommun, C4 Teknik
595-9663 Övriga kundavgifter Kristianstads kommun
5960-1534 Renhållningsavgifter Renhållningen Kristianstad
5090-5264 Elnätsavgifter C4 Elnät AB
5090-5264 Fjärrvärmeavgifter C4 Energi AB

Ska du skicka en faktura till oss?

Om du är leverantör och ska skicka en faktura till oss hittar du all information under "Fakturera kommunen som leverantör".

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.