Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet.

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år vid sitt sammanträdet i oktober månad varje år.

De olika partierna i fullmäktige lämnar in förslag till budget. De partier som samarbetar brukar ofta lämna in ett gemensamt budgetförslag.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.