Årsredovisning, delårsrapport

I årsredovisningen och delårsrapporten sammanställer vi hur det går för kommunens ekonomi. Det gör vi en gång per år. Vi följer också upp ekonomin i månadsuppföljningar.

Delårsrapport

Delårsrapporten är en uppföljning av den ekonomiska utvecklingen efter åtta månader. Delårsrapporten innehåller också en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verksamhet som kommunfullmäktige lagt fast för året. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten vid sitt sammanträde i oktober månad varje år.

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning redovisas det senaste årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen innehåller också en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet under året. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen vid sitt sammanträde i april månad varje år.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.