Samrådsgrupp för klimatet

Kristianstads kommun arbetar tillsammans med idéburna organisationer för att minska klimatpåverkan. Gruppen har funnits sedan 2020 och idén kommer från ett medborgarförslag.

Samrådsgruppen ska ge möjlighet till samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor för att tillsammans verka för en hållbar utveckling i Kristianstads kommun. Kristianstads kommun beslutade den 12 februari 2020 att bilda en samrådsgrupp för klimatet. Beslutet om att inrätta gruppen grundar sig på ett medborgarförslag. 

Samrådsgruppen sammanträder fyra gånger per år. Från Kristianstads kommun deltar politiker (ordförande och vice ordförande) samt tjänstepersoner med ansvarsområden inom klimat och miljö.

Minnesanteckningar från möten finns under relaterade dokument nedan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.