Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och kommunikation mellan pensionärernas organisationer och kommunen.

Pensionärsrådet ska:

 • verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i den kommunala planeringen
 • initiera frågor som kan vara av betydelse för pensionärerna i kommunen 
 • vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 
 • regelmässigt ges utrymme att delta i omsorgsnämndens planering 
 • beredas tillfälle att yttra sig i ärenden som pensionärsrådet kan ha synpunkter på 
 • ge representanter från pensionärsrådet möjlighet att delta  i referensgrupper som tillsätts inom omsorgsförvaltningen
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.