Landsbygdsrådet

Kristianstads kommuns landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen. Vårt mål är att dialog är vägen mot ett bra landsbygdsklimat.

Ett positivt samarbetsklimat mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är av största vikt för att stärka landsbygdsutvecklingen. För att utveckla samarbetet har Kristianstads kommun bildat ett landsbygdsråd.

Vad gör landsbygdsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där alla medlemmar delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
 • Tillsammans med landsbygdssamordnaren arbetar rådet fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan. Detta bidrar till en gemensam målbild för kommunen och regionen.
 • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
 • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.
 • Rådet träffas ett par gånger per år.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.