Landsbygdsrådet

Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är viktigt för att stärka landsbygdsutvecklingen. Kristianstads kommuns landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen.

Vad gör landsbygdsrådet?

 • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där medlemmarna delar kunskaper och erfarenheter.
 • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
 • Tillsammans med landsbygdssamordnaren arbetar rådet fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan.
 • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
 • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.

Deltagare

Följande personer, organisationer och ideella verksamheter är med i landsbygdsrådet:

 • Richard Axelsson, politiker (Sd), landsbygdsrådets ordförande
 • Martin Hallingström Skoglund, politiker (S), landsbygdsrådets vice ordförande
 • Leader Skåne Ess
 • Degeberga byalag
 • Tollarps byalag
 • Fjälkinge byfrämjare
 • Oppmanna Vånga bygderåd
 • Everöds byaråd
 • Gärds Köpinge villaförening
 • Tosteberga byalag
 • Huaröds byalag
 • Vittskövle byalag
 • Djurröds byalag

Kommunens landsbygdssamordnare är sammankallande.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.