Landsbygdsråd

Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen, myndigheter, organisationer och föreningar är viktigt för att stärka landsbygdsutvecklingen. Kristianstads kommuns landsbygdsråd är en plattform för positiv landsbygdsutveckling i kommunen.

Vad gör landsbygdsrådet?

  • Rådet verkar för ett positivt samarbetsklimat där medlemmarna delar kunskaper och erfarenheter.
  • Rådet blir rådgivande i kommunens landsbygdsarbete.
  • Tillsammans med landsbygdssamordnaren arbetar rådet fram en årlig handlingsplan som går i linje med kommunens landsbygdsprogram, översiktsplan, vision och strategisk färdplan. 
  • Rådet omvärldsbevakar landsbygdsutvecklingsfrågorna.
  • Landsbygdsrådet initierar gemensamma aktiviteter och projekt som bidrar till landsbygdsutveckling.

Deltagare

Följande personer, organisationer och ideella verksamheter är med i landsbygdsrådet:

Ordförande och vice ordförende

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.