Interreligiösa rådet

I Kristianstads kommun finns ett interreligiöst råd. Det övergripande syftet med ett interreligiöst råd är att främja demokrati och delaktighet med respekt för jämställdhet och alla människors lika värde. Kommun och trossamfund är likvärdiga parter i arbetet.

Det religiösa rådet bildas under 2021. Rådet kommer att bestå av trossamfund i kommunen som är registrerade och bidragsberättigade enligt Myndigheten för stöd till trossamfund. 

Vårt mål

Det interreligiösa rådets mål är att skapa förutsättningar för möten mellan Kristianstads kommun och trossamfund samt trossamfunden emellan, genom en stabil plattform för dialog och samverkan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.