Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Integrationsrådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar. Alla invandrarföreningar bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

I integrationsrådet finns representanter från kommunens invandrarföreningar och Arbete & välfärdsnämnden, Barn & Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Kultur & fritidsnämnden.

Vårt mål

Integrationsrådet i Kristianstads kommun ska verka för att skapa goda förutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med utländsk bakgrund.

Integrationsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan invandrarföreningar och företrädare för Kristianstads kommun.

Vad gör Integrationsrådet?

 • är en kontaktyta för påverkan i samhällsfrågor
 • är ett forum för integrationsfrågor
 • är en mötesplats för invandrarföreningarna
 • är ett forum för information och kunskapsspridning
 • yttrar sig i ärenden som Integrationsrådet kan ha anledning att lämna synpunkter på

Möten för 2018

24 januari, 19 april, 22 augusti och 14 november klockan 17.00 på Östra Kommunhuset, J A Hedlundsväg 17, 291 33 Kristianstad.

Kallelse skickas ut till samtliga registrerade invandrarföreningar.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.