Integrationsrådet

I Kristianstads kommun finns ett lokalt integrationsråd. Rådets uppgift är att tillsammans med invandrarföreningar främja integration. I kommunen finns flera invandrarföreningar, dessa bjuds in till kommunens integrationsråd vid fyra tillfällen per år.

I integrationsrådet finns representanter från kommunens invandrarföreningar, arbete och välfärdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Vårt mål

Integrationsrådet i Kristianstads kommun ska verka för att skapa goda förutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med utländsk bakgrund.

Integrationsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan invandrarföreningar och företrädare för Kristianstads kommun.

Vad gör Integrationsrådet?

 • är en kontaktyta för påverkan i samhällsfrågor
 • är ett forum för integrationsfrågor
 • är en mötesplats för invandrarföreningarna
 • är ett forum för information och kunskapsspridning
 • yttrar sig i ärenden som Integrationsrådet kan ha anledning att lämna synpunkter på

Möten för 2022

 • 9 februari
 • 18 maj
 • 21 september
 • 9 november

Mötena börjar alltid klockan 17.00. Mötet är på Östra Kommunhuset, J A Hedlundsväg 17, 291 33 Kristianstad.

Kallelse skickas ut till samtliga registrerade invandrarföreningar.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.