Rådgivande organ

Det är viktigt att olika intressegrupper får göra sina röster hörda i kommunen. De rådgivande organen är organ där representanter för olika intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker och tjänstemän.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.