Räddningstjänsten

För din trygghet och säkerhet har Räddningstjänsten i Kristianstad kommun brandmän och befäl i beredskap dygnet runt. Personalen finns på stationerna i Kristianstad, Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga.

Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordningen av skydd mot olyckor. Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg. Detta gör vi på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att minska och minimera effekterna av olyckor med hjälp av tillsyn, utbildning och information.

Vi finns på plats dygnet runt

Vi som jobbar på den operativa avdelningen finns till för dig dygnet runt under årets alla dagar. Vårt mål är att hjälpa och stödja de människor som har råkat ut för bränder eller andra nödlägen de inte själva kan råda över. För att kunna detta ser till vi till att ha väl utbildad och övad personal med behövliga fordon och annan utrustning.

Heltidsanställda och deltidsbrandmän

På stationen i Kristianstad är vi cirka 75 heltidsanställda brandmän. På stationerna i Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga finns deltidsbrandmän.

Hur snabbt är vi iväg på ett larm?

Från att larmet har gått har heltidsbrandmännen 90 sekunder på sig att vara iväg. Deltidsbrandmännen har 5 minuter på sig att vara iväg. Vi ska vara på plats och påbörja räddningsinsatsen mellan 9-19 minuter efter att vi gett oss iväg. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.