Räddningstjänsten

Kul att du tittar runt på vår betasite. Tyvärr har vi inte hunnit fylla den här delen med information och smarta tjänster än.

Räddningstjänsten är den förvaltning som ansvarar för brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst, krishantering och samordningen av skydd mot olyckor. Vi arbetar för att du ska kunna känna dig trygg. Detta gör vi på många olika sätt. Det kan till exempel handla om att minska och minimera effekterna av olyckor med hjälp av tillsyn, utbildning och information.

Vi som jobbar på den operativa avdelningen finns till för dig dygnet runt under årets alla dagar. Vårt mål är att hjälpa och stödja de människor som har råkat ut för bränder eller andra nödlägen de inte själva kan råda över. För att kunna detta ser till vi till att ha väl utbildad och övad personal med behövliga fordon och annan utrustning

På stationen i Kristianstad har vi heltidsanställda brandmän, medan stationerna i Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Degeberga är deltidsstationer. Från larm ska vi inom 90 sekunder (heltid) och 5 min (deltid) vara på väg, för att sedan 9-19 minuter senare vara på plats och påbörja räddningsinsatsen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.