Omsorgens organisation

Vi har verksamheter över hela kommunen, det centrala förvaltningskansliet hittar du på Östra kommunhuset (före detta Skånehuset).

Bild på organisationsschema omsorgsförvaltningen 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.