Omsorgens organisation

Vi har verksamheter över hela kommunen, det centrala förvaltningskansliet hittar du på Östra kommunhuset (före detta Skånehuset).

Lena Landström

Verksamhetschef, västra omr.

044-13 66 60

 

 

Camilla Gärdebring

Förvaltningschef

044-13 68 01

Anna Falkenstam

Ekonomichef

044-13 53 81

 

Sofia Cederström

HR chef

044-13 68 02

Lotta Lindberg

Myndighetschef

044-13 57 67

 

Anna-Karin Maletka

Verksamhetschef, centrala omr.

044-13 62 55

Nicolaj Håkansson

Verksamhetschef, östra omr.

044-13 66 62

 

Lena Landström

Verksamhetschef, västra omr.

044-13 66 60

Susanne Rosenström

Verksamhetschef, SoS

044-13 57 26

 

Lena Larsen

Kostchef

044-13 68 06

Ingrid Magnusson

Verksamhetschef, HÖS

044-13 42 48

 

Anne-Li Nilsson

Elevhemschef

044-13 62 01

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.